Dự án Rainbow Linh Đàm được khởi công từ tháng 10/2012 và dự kiến bắt đầu bàn giao căn hộ vào tháng 03/2015.

Tiến độ thi công công trình chi tiết theo từng hạng mục cụ thể như sau:

hạng mục

Hình ảnh xây dựng thực tế của công trường

Hình ảnh thực tế công trường

Khoan nhồi cọc  bê tông và khoan móng đại trà. Hình ảnh cập nhật tháng 03/2013.

Khoan nhồi cọc  bê tông và khoan móng đại trà. Hình ảnh cập nhật tháng 03/2013.